AVIS LEGAL

En compliment d’allò establert a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de La Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Identificació de la web:
www.emocions.org  

Responsable de la web
:
Jordi Ibars Querol 

Direcció
:
C/ Llac de Vallparadís, 08222 de Terrassa,

E-mail de contacte
:
info@emocions.org  

Tel. / Fax
:
937850988/937841780


CIF
:
B61611802 

Dades Registrals
:
Inscrit en el Registre Mercantil de BARCELONA Tom
30837 , Foli 163 , Full B 183401 INSCRIPCIO 1 

POLITICA DE PRIVACITAT

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat "POLITICA DE PRIVACITAT”)  té per objecte regular l’ús del espai web que ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. posa a disposició del públic.

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai  web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté son propietat titular de ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització del espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DEL ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el espai web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del espai web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altures usuaris al servei d’asses mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L.  presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial. 

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior.  Igualment, ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. no garanteix que el espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des de aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. per la utilització del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que en pugui causar per la utilització del present espai web per la seva part i ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. basada en la utilització del espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïbles..

Responsabilitat de ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L.  pel funcionament del web

ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L.

Responsabilitat de ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. per enllaços des del web

ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del espai web i al que es pugui accedir per link des de aquesta, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

 

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. informa els usuaris que les dades de caràcter personal que  proporcionin al emplenar les butlletes o requeriments de contacte (formularis diversos a la nostra web), es recolliran en fitxers propietat de ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L., i seran tractades amb la finalitat de poder prestar  i informar sobre els serveis o sobre els productes que ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L.  ofereix.. No està prevista la cessió ni comunicació de les esmentades dades a tercers. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d'1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. mitjançant correu electrònic (info@emocions.org), o correu postal a C/ Llac de Vallparadís, 08222 de Terrassa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de TERRASSA.