Contínua Llegint...
 
  ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL

· L’IDEARI EMOCIONS ·

Emocions Activitats en el Medi Natural ens sentim implicats en la formació integral de nens i joves.

Mitjançant les nostres activitats volem contribuir al desenvolupament relacional, emocional , físic i afectiu dels participants dels nostres programes.

Entenem la pràctica de les activitats fisicoesportives en el medi natural i el seu aprenentatge ,com una de les millors eines per proporcionar als nens i joves habilitats i valors com són:

Una vida saludable
El respecte al medi natural i foment de la sostenibilitat
Un creixement intel·lectual i físic
La confiança en ells mateixos
LÂ’autoconeixement
A ser responsables, autònoms ,reflexius i crítics
A desenvolupar la iniciativa i la creativitat
La cooperació amb els altres
Els hàbits de treball en equip

Tot això , amb la finalitat de contribuir a que puguin ser plenament competents pel progrés i millora de la nostra societat i preservació del medi natural.